Η αγωγή Davis® Διόρθωση της Δυσλεξίας είναι ένας ευχάριστος και διασκεδαστικός τρόπος, με τον οποίο το δυσλεξικό παιδί μαθαίνει να ελέγχει το χάρισμα, που έχει, και το οποίο του δημιουργεί τις δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος το παιδί αποκτά βασικά εργαλεία με τα οποία μπορεί να ελέγχει τους αποπροσανατολισμούς του, να ρυθμίζει την σωματική του ενέργεια, να χαλαρώνει και να κυριαρχεί στα σύμβολα, που προκαλούν τα συμπτώματα της δυσλεξίας.
Δεν επεμβαίνει στις ιδιότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που διαμορφώνουν τον ξεχωριστό τρόπο συμπεριφοράς, σκέψης και αντίδρασης του παιδιού, αντίθετα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής του.

 

Βοηθά το παιδί να ανεξαρτητοποιηθεί και να χειρίζεται μόνο του τα μαθήματά του και τις εργασίες του.