Το πρόγραμμα διόρθωσης της δυσλεξίας Davis® χωρίζεται σε δύο ενότητες:

  • την Αγωγή Προσανατολισμού Davis®
  • την Κυριαρχία στα Σύμβολα Davis®

 

Πιο αναλυτικά:

Αγωγή Προσανατολισμού Davis® 
Σύμφωνα με τον R. Davis προσανατολισμός σημαίνει να τοποθετεί κάποιος τον εαυτό του στη σωστή θέση σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα και τις συνθήκες του περιβάλλοντός του.
Ο αποπροσανατολισμός είναι κάτι κοινό. Με ελάχιστες εξαιρέσεις συμβαίνει σε όλους μας. Είναι μια φυσιολογική λειτουργία ενός υγιούς εγκεφάλου, κάτι που μας συμβαίνει, όταν μας κατακλύζουν κάποια εξωτερικά ερεθίσματα ή οι σκέψεις μας. Συμβαίνει, επίσης, όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενες πληροφορίες από τις διάφορες αισθήσεις και προσπαθεί να τις συσχετίσει. 
Όσο διαρκεί ο αποπροσανατολισμός,  η αντίληψη διαστρεβλώνεται. 
Ενώ ο αποπροσανατολισμός είναι κάτι που βιώνουμε όλοι μας, τα δυσλεξικά παιδιά τον εφαρμόζουν πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο. Δεν τον βιώνουν απλώς, τον προκαλούν ενεργά χωρίς να το καταλαβαίνουν. 
Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης έχουμε τα συμπτώματα της δυσλεξίας, όπου η ανάγνωση και η γραφή γίνονται δύσκολες ή και αδύνατες.

Η αγωγή ξεκινά με τον έλεγχο των διαστρεβλώσεων της αντίληψης.
Αυτό σημαίνει, ότι το δυσλεξικό παιδί μαθαίνει να κλείνει και να ανοίγει συνειδητά τον διακόπτη των αποπροσανατολισμών του.

 

Κυριαρχία στα Σύμβολα Davis® 
Είναι μια πολυαισθητηριακή μέθοδος με πλαστελίνη. 
Χρησιμοποιεί την δημιουργικότητα και την φαντασία των δυσλεξικών παιδιών για ένα τρόπο εκμάθησης, που είναι ο κατάλληλος για αυτά.

Η σύγχυση, που προκαλείται σχετικά με τη σημασία κάποιων λέξεων ή συμβόλων, είναι η αιτία των αποπροσανατολισμών, που προκαλούν τα συμπτώματα της δυσλεξίας. 
Η κυριαρχία στα τρία μέρη των λέξεων ή των συμβόλων δηλαδή

  • στον ήχο
  • στην μορφή και
  • στην σημασία

είναι η βασική προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το μαθησιακό πρόβλημα της δυσλεξίας.

 

Ερώτηση: πώς μπορεί το δυσλεξικό παιδί να μάθει και τα τρία μέρη της λέξης και να την κάνει «κτήμα» του;
Απάντηση:
 να το βάλουμε να δημιουργήσει μόνο του και τα τρία μέρη της λέξης αυθύπαρκτα.
Πώς;
 με την πλαστελίνη

Για τα δυσλεξικά παιδιά η δημιουργικότητα είναι ουσιώδες μέρος της διαδικασίας της μάθησης. Μαθαίνουν αυτά τα πράγματα, που μόνοι τους δημιουργούν.
Όταν δημιουργούν την έννοια της λέξης με πλαστελίνη (σημασία) και έπειτα φτιάχνουν την ίδια την λέξη (μορφή) και προφέρουν την λέξη (ήχος), τότε έχουν δημιουργήσει την ίδια την λέξη στον πραγματικό κόσμο.
Τότε έχουν κυριαρχήσει αυτή τη λέξη.

 

Διάρκεια του προγράμματος 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με δυσλεξία ή με συναφείς μαθησιακές δυσκολίες και παρέχεται ατομικά. Χωρίζεται σε 2 στάδια:

 

 -         το πρώτο στάδιο αφορά στην εκμάθηση και στην χρήση των εργαλείων της μεθόδου. Πραγματοποιείται από την Θεανώ Παναγιωτοπούλου και διαρκεί από 30 έως 50 ώρες, κατά περίπτωση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με εντατικό πρόγραμμα (σε 5 ημέρες, 6 ώρες /ημέρα) είτε με πρόγραμμα μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος (π.χ. 6 ώρες την εβδομάδα για 5 εβδομάδες). Προτείνουμε το εντατικό πρόγραμμα.

 

-         το δεύτερο στάδιο αφορά στην αφομοίωση των εργαλείων. Είναι καθημερινή εξάσκηση, που γίνεται στο σπίτι με τη χρήση ενός λεπτομερούς οδηγού Davis, με την υποστήριξη του γονέα, και με τακτικές εποπτείες ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. 

 

Ντέιβιs Ντ.Ρόναλντ, Το Χάρισμα της Δυσλεξίας. Εκδ. Καστανιώτη Α.Ε. Αθήνα 1998