Στην αγωγή για την Κυριαρχία της Προσοχής Davis® ακολουθείται ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:

  • Αγωγή Προσανατολισμού Davis®
  • Κυριαρχία στα Σύμβολα Davis®
  • Κυριαρχία στις Βασικές Έννοιες Davis®
  • Δημιουργία και καθιέρωση της τάξης
  • Νέα εξατομικευμένη συμπεριφορά

Βασικές Έννοιες: είναι έννοιες όπως εγώαλλαγήσυνέπειαχρόνοςαλληλουχία..., τις οποίες μαθαίνουμε εμπειρικά από πολύ μικρή ηλικία. Η κατανόηση της σημασίας τους είναι πολύ σημαντική, διότι διέπουν τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον του. 

 

Ντέιβις Ντ. Ρόναλντ, Το Χάρισμα της Δυσλεξίας. Εκδ. Καστανιώτη Α.Ε. Αθήνα 1998