Τι είναι ο Αυτισμός;

Οι γνώμες διΐστανται, οι θεωρίες είναι πολλές, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν μια κοινά αποδεκτή θεωρία, παρά μόνο, ότι ο αυτισμός είναι μια διαταραχή πολυπαραγοντικής οργανικής αιτιολογίας.

Πιο αναλυτικά, οι παράγοντες μπορεί να είναι γενετικοί, νευροψυχολογικοί, βιολογικοί. Όλα αυτά όμως παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο.

Διαφορετικά συστήματα διάγνωσης

«Ο αυτισμός διαγιγνώσκεται συγκρίνοντας τις συμπεριφορές του ατόμου με τα συμπτώματα που περιγράφονται σε καταλόγους επίσημων διαγνωστικών κριτηρίων…. Αυτή τη στιγμή για το Φάσμα του Αυτισμού χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο διαγνωστικά συστήματα: το DSM(DiagnosticandStatisticalManual) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (ΑPA) και το ICD (International Classification of Diseases) του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (WTO).

Το πρώτο χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ ενώ το δεύτερο είναι διαδεδομένο στην Ευρώπη, όμως και τα δύο συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ…Και τα 2 διαγνωστικά συστήματα ορίζουν την ίδια τριάδα διαγνωστικών συμπτωμάτων για τα άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού:

  • Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση
  • Δυσκολίες στην επικοινωνία
  • Στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα…» (1)

Η εκδήλωση των χαρακτηριστικών του αυτισμού μπορεί να γίνει με διαφορετικούς συνδυασμούς και σε διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας.

«Θεραπεύεται ο αυτισμός;»

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο θεραπεία.

Σύμφωνα με την σύγχρονη βιβλιογραφία φαίνεται ότι θεραπεία με την έννοια «αποκατάσταση» δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή, για τον αυτισμό. Υπάρχουν ωστόσο θεραπευτικές παρεμβάσεις, που βοηθούν στην εκμάθηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Υπάρχουν διάφορα μέσα θεραπευτικής αγωγής, εκπαιδευτικά προγράμματα, φαρμακευτική αγωγή, συμβουλευτική οικογενειών, τα οποία συνήθως είναι συμπληρωματικά.

Τα αυτιστικά άτομα (παιδιά – ενήλικες) μπορούν να ωφεληθούν από τα ειδικά θεραπευτικά προγράμματα από την στιγμή που θα οριστούν ποιες δεξιότητες υπάρχουν, ποιες είναι οι δεξιότητες που θέλουν βελτίωση, και ποιοι είναι οι στόχοι ζωής ανάλογα την χρονική στιγμή π.χ. Να μειωθούν στερεότυπες συμπεριφορές, να εκδηλώσουν την διαφοροποίησής τους, να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Ακολουθεί συνέχεια: «Η προσέγγιση στον Αυτισμό σύμφωνα με την μέθοδο Davis» …

(1)        www.Autism Hellas/files/el/dsm-v_αλλαγές.pdf

 

H προσέγγιση στον Αυτισμό με την μέθοδο Davis

Η προσέγγιση στον αυτισμό σύμφωνα με την μέθοδο Davis είναι μια μη - επεμβατική, ήπια προσέγγιση. Ο στόχος του προγράμματός μας  είναι να βοηθηθούν τα αυτιστικά άτομα (παιδιά – ενήλικες) να συμμετέχουν πλήρως στην ζωή. Ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Βήμα # 1: Ενημερωτική συνάντηση

Ο σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των γονέων σχετικά με το πρόγραμμα και η λήψη ενός ιστορικού σχετικά με το παιδί - ενήλικα, ώστε να διαπιστωθούν ποιες δεξιότητες υπάρχουν, ποιες είναι οι δεξιότητες που θέλουν βελτίωση, και ποιοι είναι οι στόχοι ζωής ανάλογα την χρονική στιγμή.

Περιλαμβάνει πληροφορίες και ερωτήματα όπως: Τι είναι ο αυτισμός; Ποια εργαλεία παρέχονται ώστε να αρχίσουν να συμμετέχουν πλήρως στην ζωή; Τι είδους αποτελέσματα περιμένουμε να δούμε; Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων στο πρόγραμμα;

Βήμα # 2: Συνέντευξη

Μετά την ενημερωτική συνάντηση, προγραμματίζουμε μια συνέντευξη στην οποία οι γονείς και το παιδί – ενήλικας έρχονται μαζί, ώστε να ορίσουμε τους στόχους του προγράμματος σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες, που έχει.

Είναι σημαντικό σε αυτή τη συνάντηση να βοηθήσουμε το παιδί - ενήλικα να συνεργαστεί μαζί μας!

 

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τρία μέρη

α. Εξατομίκευση ή  Δημιουργώντας την συνειδητοποίηση του εαυτού

Εξατομίκευση είναι αυτό που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας, όταν το παιδί αντιλαμβάνεται, ότι είναι ένα ξεχωριστό άτομο με διαφορετικές απόψεις και συναισθήματα από εκείνα των άλλων ανθρώπων. Συνήθως αυτό συμβαίνει γύρω από την ηλικία των δύο ετών.Τα παιδιά - ενήλικες με αυτισμό φαίνεται να αδυνατούν να ολοκληρώσουν αυτό το βήμα στην ανάπτυξη. Για να εξασφαλιστεί, ότι αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, χρησιμοποιούμε μια διαδικασία με δύο σκέλη: 
Τους βοηθούμε να προσανατολίζονται σε σχέση με την πραγματικότητα. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μεθόδων προσανατολισμού, ακουστική, οπτική ή κιναισθητική, ανάλογα με τις ικανότητες του παιδιού - ενήλικα. Στην συνέχεια τους βοηθούμε να δημιουργήσουν ένα μοντέλο, το οποίο θα τους εκπροσωπήσει στο επόμενο μέρος της διαδικασίας.

 

Β. Ανάπτυξη της Ταυτότητας  ή Εξερευνώντας τις βασικές έννοιες / «μαθήματα ζωής»
Η ανάπτυξη της ταυτότητας αφορά τη μάθηση, που λαμβάνει χώρα καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες τους βασικές έννοιες, που τους βοηθούν να κατανοήσουν, πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς λειτουργούν αυτές οι έννοιες μέσα στον κόσμο.

Υπάρχουν περίπου 30 τέτοιες βασικές έννοιες, οι οποίες δουλεύονται σε όλη αυτή τη φάση, ξεκινώντας με την «αλλαγή» και τελειώνοντας με την «υπευθυνότητα».

Κάθε έννοια εισάγεται με τη δημιουργία ενός μοντέλου από πηλό - πλαστελίνη.
Στην συνέχεια την διερευνούμε στο περιβάλλον, στον πραγματικό κόσμο, όπου αναζητώντας την έννοια μέσα σε πραγματικά παραδείγματα βοηθούμε τα αυτιστικά παιδιά - ενήλικες να την
κατανοήσουν και να την βιώσουν.

Όταν μια έννοια έχει ενσωματωθεί πλήρως, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη, εφόσον έχουμε δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τις νέες γνώσεις.

Τρίτον: Κοινωνική ένταξη-Έννοιες Σχέσεων

Η κοινωνική ένταξη είναι ο τελευταίος τομέας που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Μόλις το αυτιστικό παιδί - ενήλικας έχει την αίσθηση της θέσης του στον κόσμο, τότε είναι έτοιμο να ξεκινήσει την διερεύνηση και την κατανόηση της λειτουργίας των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και την εκμάθηση του πώς μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο. Και πάλι οι έννοιες αυτές διερευνώνται μέσα από τη δημιουργία μοντέλων από πηλό-πλαστελίνη, που ακολουθούνται από την βιωματική τους εμπειρία στον πραγματικό κόσμο.

 

Αυτό είναι το τελικό στάδιο του προγράμματος «η Προσέγγιση στον Αυτισμό με τη μέθοδο Davis».