Δεν έχουν όλα τα δυσλεξικά παιδιά προβλήματα με τα μαθηματικά. 
Όταν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα, τότε μιλάμε συνήθως για αριθμητική ανικανότητα (acalculia) ή για δυσαριθμησία. 
Δεν σχετίζεται με τη χαμηλή νοημοσύνη.
Σύμφωνα με τον R. Davis και οι δύο περιπτώσεις ανιχνεύονται άμεσα στις διαστρεβλώσεις της αντίληψης του χρόνου, φαινόμενο κοινό για τα δυσλεξικά παιδιά.
Από την απλή αριθμητική μέχρι τους λογισμούς της αστροφυσικής τα μαθηματικά διέπονται από τα τρία θεμελιώδη στοιχεία 
της τάξης
της αλληλουχίας και 
του χρόνου
Τα παιδιά, που έχουν μια έμφυτη αίσθηση αυτών των εννοιών, μπορούν να μάθουν και να κατανοήσουν τα μαθηματικά. 
Τα παιδιά, όμως, που δεν κατέχουν αυτές τις έννοιες, αρκούνται στην απομνημόνευση. 
Αν δεν κατανοούν αυτές τις βασικές έννοιες, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατανοήσουν πραγματικά τα μαθηματικά και τις αρχές της λειτουργίας τους.

Ο ορισμός κατά R. Davis των 3 βασικών εννοιών είναι:
Χρόνος:
 η μέτρηση της αλλαγής σε σχέση με κάποια σταθερά

Αλληλουχία: ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα διαδέχονται το ένα το άλλο σύμφωνα με την ποσότητα, το μέγεθος, το χρόνο, ή την σπουδαιότητά τους.

Τάξη: η τοποθέτηση των πραγμάτων στο σωστό τόπο τους, στη σωστή θέση τους και στη σωστή κατάστασή τους.

Μερικά από τα συμπτώματα είναι:

  • Δυσκολεύονται στο να ακολουθούν κατευθύνσεις
  • Δυσκολεύονται να μάθουν την ώρα και να είναι στην «ώρα» τους
  • Δεν θυμούνται την σειρά των γεγονότων, που δεν έχουν βιώσει.
  • Δυσκολία στην αναγνώριση ή / και στην διάκριση των αριθμητικών συμβόλων ( +, -, x)
  • Αδυνατούν να στοιχίζουν σωστά σε μια πράξη τις μονάδες, τις δεκάδες.
  • Ξεχνούν να υπολογίσουν τα κρατούμενα
  • Ξεχνούν και ενώ κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη (αφαίρεση), συνεχίζουν με κάποια άλλη (πρόσθεση)
  • Μπερδεύουν την σειρά, που ακολουθούμε κατά την εκτέλεση μιας πράξης
  • Μπερδεύουν το δεξιά - αριστερά

 

Ντέιβις Ντ. Ρόναλντ, Το Χάρισμα της Δυσλεξίας. Εκδ. Καστανιώτη Α.Ε. Αθήνα 1998

Πώς ο αποπροσανατολισμός επηρεάζει την ανάγνωση, την ορθογραφία και την κατανόηση του κειμένου;

 

Ο δυσλεξικός μπορεί να βλέπει τις λέξεις κολλημένες μεταξύ τους, χωρίς διαστήματα, τα γράμματα να είναι το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να γίνεται σχεδόν αδύνατο να αποκωδικοποιεί και να καταλαβαίνει το νόημα του κειμένου

words strung together

Μπορεί να έχει την αίσθηση ότι οι λέξεις «πετάνε» ή ακόμη ότι γλιστράνε από την σελίδα, ότι εξαφανίζονται ή εμφανίζονται μέσα στο κείμενο (παράλειψη ή προσθήκη λέξεων κατά την ανάγνωση)

floating letters

Η σοβαρότητα αυτών των χαρακτηριστικών διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς και ο αποπροσανατολισμός διαφέρει από μέρα σε μέρα και από λεπτό σε λεπτό, ανάλογα με την συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

 

Συμπέρασμα

 

Ο αποπροσανατολισμός εμποδίζει την ακριβή και σωστή αντίληψη της πληροφορίας