Η δυσγραφία αφορά στις δυσκολίες των δυσλεξικών παιδιών να γράψουν σωστά ή η γραφή τους να είναι ευανάγνωστη.

Οι πιθανές αιτίες, που μπορούν να προκαλέσουν την διαταραχή της δυσγραφίας, εφόσον δεν υπάρχουν εγκεφαλικές ή σωματικές βλάβες, σύμφωνα με τον R. Davis είναι οι εξής:

  • Ακατάλληλες οδηγίες ή καθόλου οδηγίες, πώς να κρατάει το μολύβι για να γράφει
  • Αποπροσανατολισμός
  • Πολλαπλές νοητές εικόνες
  • Ακατάλληλος φυσικός προσανατολισμός (δυσπραξία)

 

Ορισμένα από τα συμπτώματα είναι:

  • Γράφει (πολύ) άσχημα γράμματα
  • Πιάνει πολύ αδέξια το μολύβι
  • Δεν γράφει στην ευθεία της σελίδας ακόμη και όταν υπάρχει γραμμή
  • Το μέγεθος των γραμμάτων είναι διαφορετικό ακόμη και στην ίδια λέξη
  • Δυσκολεύεται να γράψει ανάμεσα στα περιθώρια της σελίδας
  • Δεν κρατά τις ίδιες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων

Πώς ο αποπροσανατολισμός επηρεάζει την ανάγνωση, την ορθογραφία και την κατανόηση του κειμένου;

 

Ο δυσλεξικός μπορεί να βλέπει τις λέξεις κολλημένες μεταξύ τους, χωρίς διαστήματα, τα γράμματα να είναι το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να γίνεται σχεδόν αδύνατο να αποκωδικοποιεί και να καταλαβαίνει το νόημα του κειμένου

words strung together

Μπορεί να έχει την αίσθηση ότι οι λέξεις «πετάνε» ή ακόμη ότι γλιστράνε από την σελίδα, ότι εξαφανίζονται ή εμφανίζονται μέσα στο κείμενο (παράλειψη ή προσθήκη λέξεων κατά την ανάγνωση)

floating letters

Η σοβαρότητα αυτών των χαρακτηριστικών διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς και ο αποπροσανατολισμός διαφέρει από μέρα σε μέρα και από λεπτό σε λεπτό, ανάλογα με την συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

 

Συμπέρασμα

 

Ο αποπροσανατολισμός εμποδίζει την ακριβή και σωστή αντίληψη της πληροφορίας