Ο χώρος αυτός είναι αφιερωμένος σε εργασίες ή / και κείμενα, όπου έχουν σαν στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και την διάδοση της γνώσης πάνω στο θέμα της δυσλεξίας και των δυσκολιών που προκύπτουν από αυτήν. 

 

cover

,

Τι είναι η δυσλεξία; Τι την προκαλεί; Πώς λειτουργεί η σχέση του δυσλεξικού παιδιού με τους άλλους;

 

Μεταξύ του μαθητή και της γνώσης υπάρχει ένας διαμεσολαβητής, η παρουσία του οποίου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Αυτός ο διαμεσολαβητής είναι ο παιδαγωγός. Μεταξύ του μαθητή, του παιδαγωγού και της γνώσης μια άλλη σχέση διαμορφώνεται: είναι η εκπαιδευτική σχέση. Ποιοι είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν; Μπορούμε να μιλάμε για μια παιδαγωγική σχέση ή για παιδαγωγικές σχέσεις; Είναι η δυσλεξία ένας από τους λόγους που δυσχεραίνουν την καθιέρωση της παιδαγωγικής σχέσης; Εάν ναι, πώς μπορούμε να μειώσουμε την επίδρασή της;

 

Το βιβλίο αυτό αφορά σε μια κλινική έρευνα που προσπαθεί να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Αρχίζουμε με τους ορισμούς της δυσλεξίας και συνεχίζουμε με την παιδαγωγική σχέση, η οποία συναντά δυσκολίες με τα δυσλεκτικά παιδιά.

Η κλινική μας περίπτωση εισάγει μια διαφορετική αντίληψη της εκπαιδευτικής σχέσης, η οποία βασίζεται στη μέθοδο Davis®. Προσπαθεί να προτείνει την προσαρμογή και την ανοικοδόμηση της σχέσης του δυσλεξικού παιδιού με τη γνώση. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί στα σχολεία. Για χρήση από εκπαιδευτικούς και γονείς.

 

 

Το βιβλίο είναι γραμμένο στα γαλλικά. Ευελπιστώ ότι η ελληνική μετάφραση δεν θα αργήσει...

 

 

 

 

 

Μπορείτε να το παραγγείλετε από :

 

 

amazon   or    more-books