Ο χώρος αυτός είναι αφιερωμένος σε εργασίες ή / και κείμενα, όπου έχουν σαν στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και την διάδοση της γνώσης πάνω στο θέμα της δυσλεξίας και των δυσκολιών που προκύπτουν από αυτήν.

 

I. Μεταπτυχιακή Εργασία

Note d’investigation Master 1 Sciences de l’Education :

«La dyslexie et les difficultés qu’elle peut poser à l’établissement de la relation pédagogique»