img

Τι είναι η Δυσαριθμησία;

Όταν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα, τότε μιλάμε συνήθως για αριθμητική ανικανότητα (acalculia) ή για δυσαριθμησία. 
Δεν σχετίζεται με τη χαμηλή νοημοσύνη.
Σύμφωνα με τον R. Davis και οι δύο περιπτώσεις ανιχνεύονται άμεσα στις διαστρεβλώσεις της αντίληψης του χρόνου, φαινόμενο κοινό στα δυσλεξικά άτομα.
Από την απλή αριθμητική μέχρι τους λογισμούς της αστροφυσικής τα μαθηματικά διέπονται από τα τρία θεμελιώδη στοιχεία της τάξης, της αλληλουχίας και του χρόνου.
Οι άνθρωποι που έχουν μια έμφυτη αίσθηση αυτών των εννοιών μπορούν να μάθουν και να κατανοήσουν τα μαθηματικά. 
Αυτοί, όμως, που δεν κατέχουν αυτές τις έννοιες, αρκούνται στην απομνημόνευση. 
Αν δεν κατανοούν αυτές τις βασικές έννοιες, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατανοήσουν πραγματικά τα μαθηματικά και τις αρχές της λειτουργίας τους.

Ο ορισμός κατά R. Davis των 3 βασικών εννοιών είναι:
Χρόνος: η μέτρηση της αλλαγής σε σχέση με μια σταθερή αλλαγή
Αλληλουχία: ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα διαδέχονται το ένα το άλλο ανάλογα με την ποσότητα, το μέγεθος, το χρόνο, ή την σπουδαιότητά τους.
Τάξη: τα πράγματα να είναι στο σωστό μέρος, τοποθετημένα με τον σωστό τρόπο και στη σωστή κατάσταση.

Αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με:

Μερικά από τα συμπτώματα είναι:
 • Δυσκολεύονται να ακολουθούν κατευθύνσεις.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν την ώρα και να είναι στην «ώρα» τους.
 • Δεν θυμούνται την σειρά των γεγονότων, που δεν έχουν βιώσει.
 • Δυσκολία στην αναγνώριση ή / και στην διάκριση των αριθμητικών συμβόλων ( +, -, x)
 • Αδυνατούν να στοιχίζουν σωστά σε μια πράξη τις μονάδες, τις δεκάδες.
 • Ξεχνούν να υπολογίσουν τα κρατούμενα.
 • Ξεχνούν και ενώ κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη (αφαίρεση), συνεχίζουν με κάποια άλλη (πρόσθεση).
 • Μπερδεύουν την σειρά, που ακολουθούμε κατά την εκτέλεση μιας πράξης.
 • Μπερδεύουν το δεξιά - αριστερά.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και για ενήλικες κάθε ηλικίας.

1. Αγωγή Προσανατολισμού Davis®
Το πρώτο βήμα στο πρόγραμμα της Κυριαρχίας της Αριθμητικής είναι να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να ελέγχουν τον αποπροσανατολισμό. Όταν μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι αντιλήψεις τους είναι ακριβείς, τότε μπορούν να λύσουν την οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τα μαθηματικά με μεθόδους που βασίζονται στις δημιουργικές και ευφάνταστες ικανότητές τους.

2. Κυριαρχία στις Βασικές Έννοιες Davis® στις οποίες υπόκεινται όλα τα μαθηματικά. 
Τα μαθηματικά αρχίζουν να έχουν νόημα όταν σχετίζονται με έννοιες της πραγματικής ζωής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις έννοιες: αλλαγή, συνέπεια, αιτία – αποτέλεσμα, πριν – μετά, χρόνος, αλληλουχία (σειρά),τάξη – αταξία.

3. Κυριαρχία στα Μαθηματικά Davis®
Η προσέγγιση του Davis αναγνωρίζει το προτιμώμενο στυλ μάθησης αυτών των ατόμων, δηλαδή να μαθαίνουν μέσα από το νόημα και την πρακτική εξερεύνηση, παρά με την επανάληψη ή με την αποστήθιση. 

Η μέθοδος Davis χρησιμοποιεί επομένως την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της πλαστελίνης και στην συνέχεια την συνδέει με τον παραδοσιακό τρόπο, το χαρτί και το μολύβι.
Πρόκειται για δώδεκα ασκήσεις ώστε να αποκτήσουν την πλήρη κατανόηση των αριθμητικών πράξεων βιωματικά μέσα από τις θεμελιώδεις έννοιες:
 • Αριθμοί, νούμερα, ποσότητες και καταμέτρηση.
 • Η αξία της θέσης του αριθμού
 • Αριθμητικές πράξεις
 • Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί 
 • Κατανόηση της εκφώνησης του προβλήματος
 • Εκμάθηση μαθηματικών γεγονότων όπως η προπαίδεια
 • Εκμάθηση της ώρας /διαχείριση του χρόνου.
 • Ανάγνωση ή χρήση ημερολογίου.
 • Παίρνω και μετρώ τα ρέστα
 • Αλληλουχία και λογική των μαθηματικών
 • Εξάσκηση στην ανάγνωση μαθηματικών ασκήσεων, εάν κριθεί απαραίτητο.

img

img

img

Διάρκεια του προγράμματος

Ακολουθούμε τις βασικές 2 φάσεις:

α) η φάση της εκμάθησης των εργαλείων και των τεχνικών της αγωγής Davis.

Διαρκεί από 30 έως 50 ώρες. Μπορεί να απαιτείται λιγότερος χρόνος, εάν ο μαθητής έχει ήδη ολοκληρώσει ένα βασικό πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Δυσλεξίας. 

β) Η φάση της αφομοίωσης των εργαλείων.

Η διάρκεια ποικίλλει, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου. Δίδεται ένα πρόγραμμα ασκήσεων, οι οποίες γίνονται καθημερινά στο σπίτι με την υποστήριξη ενός από τους γονείς, εάν πρόκειται για παιδί. Αφορά στην κυριαρχία της λίστας των 21 βασικών λέξεων που χρησιμοποιούνται στην ορολογία των μαθηματικών. Κατά την φάση αυτή πραγματοποιούνται εποπτείες  ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στο τέλος του προγράμματος, ο μαθητής θα έχει μάθει όλα τα εργαλεία για τον  Προσανατολισμό και την Κυριαρχία των Συμβόλων Davis® και θα μπορεί να τα  χρησιμοποιεί με άνεση. Θα έχει βελτιωμένη ικανότητα να ελέγχει την προσοχή του και να διορθώνει τις αντιληπτικές του διαστρεβλώσεις.

Έχοντας αποκτήσει μια σταθερή αντίληψη των βασικών εννοιών των μαθηματικών, και των βασικών πράξεων αυτής (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση) θα μπορεί να κατανοεί την μαθηματική γλώσσα και τα σύμβολά της.


Εμπειρία


«Όταν χρειάστηκε να μάθω το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ στο μάθημα των μαθηματικών χρησιμοποίησα την πλαστελίνη και την έννοια του συμβόλου-εικόνας για να το κατανοήσω. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σας»
Θανάσης (13 ετών)


ΠΗΓΕΣ

Ντέιβις Ντ. Ρόναλντ, Το Χάρισμα της Δυσλεξίας. Εκδ. Καστανιώτη Α.Ε. Αθήνα 1998