img

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
«Πρώτα Χρόνια – Θεμελιώδεις Έννοιες της ζωής Davis℠»

Κάθε παιδί κάτω των οκτώ (8) ετών, που δυσκολεύεται με την εστίαση της προσοχής, την συμπεριφορά, τις σχέσεις με τους άλλους, την αυτορρύθμιση, και γενικότερα δυσκολεύεται στις εκτελεστικές λειτουργίες, μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Πρώτα Χρόνια – Θεμελιώδεις Έννοιες της ζωής Davis℠» έχει μια σαφή, θετική στόχευση, επιτρέποντας στο παιδί να αξιοποιήσει τις δυνάμεις του και να ξεπεράσει τις προκλήσεις. Ένας βοηθός (το άτομο υποστήριξης) εκπαιδεύεται συγχρόνως, ώστε να μπορεί να ενδυναμώνει το παιδί καθημερινά, σε όποιο περιβάλλον.

Τι εμπεριέχει το πρόγραμμα«Πρώτα Χρόνια – Θεμελιώδεις Έννοιες της ζωής Davis℠»

Εμπεριέχει τέσσερα βήματα.

Βήμα 1:Εργαλεία για τον βοηθό

Ο βοηθός μαθαίνει δύο στρατηγικές για να τον βοηθήσουν να παραμείνει ήρεμος και χαλαρός, ενώ εργάζεται με το παιδί. 

Η «Απελευθέρωση της Έντασης» βοηθά το άτομο υποστήριξης να ανακουφίσει κάθε άγχος, ένταση ή αγωνία, που μπορεί να αισθάνεται. Αυτό του επιτρέπει να διατηρεί μια ηρεμία καθώς εργάζεται με το παιδί.

Ο «Ρυθμιστής της Ενέργειας» βοηθά το άτομο υποστήριξης να καθορίσει και να αυτορρυθμίσει τα προσωπικά του επίπεδα ενέργειας. Αυτό ενισχύει την θετική αλληλεπίδραση με το παιδί που λαμβάνει το πρόγραμμα.

Βήμα 2: Εργαλεία αυτορρύθμισης για το παιδί

Το παιδί μαθαίνει τα εργαλεία εστίασης και τις στρατηγικές αυτορρύθμισης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

Ακουστικός προσανατολισμός:πρόκειται για έναν ειδικά κατασκευασμένο ήχο που τον ακούει μέσω ακουστικών με στόχο να αναπτύξει ακριβή, σταθερή αντίληψη του περιβάλλοντος και την ικανότητα της εστίασης της προσοχής με ήρεμο τρόπο. Μπορεί να τον ακούει καθημερινά στο σπίτι, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριών του προγράμματος, εάν κριθεί απαραίτητο. 

Απελευθέρωση της Έντασης: ένα εργαλείο που βασίζεται στην χαλάρωση, για την ανακούφιση της έντασης και για τη διαχείριση των επιπέδων άγχους.

Ρυθμιστής της Ενέργειας: ένα νοητό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιπέδων ενέργειας του σώματος και τη διατήρηση της σχέσης με άλλους ανθρώπους.

Ρύθμιση ακουστικού προσανατολισμού: εδραιώνει την αίσθηση της εστίασης της προσοχής, που καθορίζεται από τον ακουστικό προσανατολισμό και επιτρέπει στο παιδί να επιτυγχάνει και να διατηρεί την προσοχή του χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον ήχο του ακουστικού προσανατολισμού.

Ασκήσεις KooshBalls: ένας διασκεδαστικός, διαδραστικός τρόπος εξάσκησης στη διατήρηση της προσοχής, ενισχύοντας παράλληλα τις νευρικές οδούς και βελτιώνοντας την ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων. 

Βήμα 3: Θεμελιώδεις Έννοιες Ζωής Davisγια τα πρώτα χρόνια

Το επίκεντρο του συγκεκριμένου προγράμματος  είναι η διευκόλυνση της σταθερής κατανόησης των ακόλουθων θεμελιωδών ιδεών, καθώς σχετίζονται με τον εαυτό και με τους άλλους:

 • Εαυτός
 • άλλος / άλλοι
 • αλλαγή
 • συνέπεια
 • αιτία και αποτέλεσμα
 • πριν και μετά
 • χρόνος
 • αλληλουχία
 • τάξη και αταξία

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της λεπτομερούς διδασκαλίας κάθε έννοιας. Κάθε έννοια παρουσιάζεται μέσω επίδειξης και βιώνεται μαζί με το παιδί με έναν διασκεδαστικό τρόπο που προσελκύει το ενδιαφέρον του. Στη συνέχεια, το παιδί καθοδηγείται να δημιουργήσει ένα μοντέλο της δικής του επιλογής με την πλαστελίνη-πηλό, το οποίο αντιπροσωπεύει οπτικά αυτήν την έννοια. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει να απεικονίσει την έννοια της αλλαγής, κάνοντας ένα κουτάβι που γίνεται  ένα μεγάλο σκυλί.

Βήμα 4: Ενσωμάτωση των Θεμελιωδών Εννοιών Ζωής


Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενσωμάτωσης αυτών των εννοιών είναι το παιδί να έχει πολλές διασκεδαστικές και σημαντικές εμπειρίες, που θα το βοηθήσουν να καταλάβει πώς αυτές οι έννοιες υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο.

Μετά την μοντελοποίηση κάθε μιας έννοιας με την πλαστελίνη, το παιδί πρέπει να έχει πολλές ευκαιρίες να αναγνωρίσει και να βιώσει αυτή την έννοια στον πραγματικό κόσμο, με τη βοήθεια του ατόμου υποστήριξής του. Αυτές οι εμπειρίες είναι απαραίτητες, καθώς επιτρέπουν στο παιδί να ενσωματώσει την έννοια στη δική του ταυτότητα και να δημιουργήσει ένα εσωτερικό «σύστημα αρχειοθέτησης» που παρέχει τα θεμέλια για τη μελλοντική σκέψη και συμπεριφορά.

Η φυσική αλληλεπίδραση με αυτές τις έννοιες στο περιβάλλον εμβαθύνει την κατανόηση του παιδιού για βασικές πτυχές της ζωής και του επιτρέπει να εφαρμόσει αυτήν την κατανόηση σε μια ποικιλία καθημερινών καταστάσεων, η οποία αναπτύσσει συγχρόνως τις ικανότητεςτων εκτελεστικώνλειτουργιών.

Μια σειρά εξατομικευμένων ασκήσεων ενισχύει αυτήν τη μάθηση, διευκολύνοντας το παιδί να προωθήσει την υπευθυνότητά του και να δημιουργήσει τάξη για τον εαυτό του. Αυτές οι ασκήσεις περιλαμβάνουν:

Δημιουργία τάξης στο φυσικό περιβάλλον: μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις έννοιες για τη δημιουργία, τον καθορισμόκαι την διατήρηση της τάξης.

Δημιουργία νέων συμπεριφορών: εξερευνώντας συμπεριφορές που είχαν αρνητικές συνέπειες και χρησιμοποιώντας τις παραπάνω έννοιες, δημιουργεί νέα, πιο θετικά αποτελέσματα και στρατηγικές.

img

img


Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα έχουν βιώσει πολλές θετικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται:

 • καλύτερη αυτορρύθμιση (μπορεί να ηρεμήσει)
 • μειωμένο άγχος
 • μειωμένα επίπεδα στρες
 • λιγότερη αντίσταση στην αλλαγή
 • προθυμία να δοκιμάσουν νέα πράγματα
 • αύξηση της προθυμίας και της ικανότητάς τους να παίζουν με άλλους
 • αυξημένη κατανόηση της αιτίας και του αποτελέσματος
 • μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες χρησιμοποιώντας τις έννοιεςπριν και μετά
 • βελτιωμένη συμπεριφορά
 • θα ακολουθήσει τις ιδέες ή προτάσεις άλλων παιδιών σε ομάδες εργασίας και θα παίξει
 • κατανοεί γιατί (δηλαδή βελτιωμένη συλλογιστική) και
 • πιο πρόθυμα να μοιραστούν τις δικές τους ιδέες

Ποιες είναι οι επιλογές πρόσβασης σε αυτό το πρόγραμμα; 

Κάθε άτομο έχει μοναδικές ανάγκες. Έχουμε αναπτύξει μια ποικιλία επιλογών παράδοσης του προγράμματος, ώστε να μπορείτε να βρείτεκαι να διαλέξετε την καλύτερη λύση, που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Επιλογή #1
Παραδίδουμε το πρόγραμμα απ’ ευθείας στο παιδί, ενώ συγχρόνως καθοδηγούμε τον βοηθό του πώς να ενισχύσει τη μάθηση στο σπίτι, στο σχολείο, ή στην εργασία.

Επιλογή # 2
Παραδίδουμε το αρχικό μέρος του προγράμματος απ’ ευθείας στο παιδί, και καθοδηγούμετον βοηθό στο υπόλοιπο μέρος του προγράμματος για να το συνεχίσει στο σπίτι.

ΠΗΓΕΣ

Το κείμενο και οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν με άδεια του Ron Davis Autism Foundation.