img

Τι είναι η Δυσπραξία;

Η Δυσπραξία ή Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού(ΑΔΣ) είναι η διαταραχή κατά την οποία ο συντονισμός των κινήσεων είναι προβληματικός. Για να πραγματοποιηθεί μια κίνηση, ένας συνδυασμός γνωστικών, αντιληπτικών και κινητικών διαδικασιών μπαίνει σε ενέργεια και συμβαίνει συνήθως αυτόματα στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν συμβαίνει, όμως, στους ανθρώπους με δυσπραξία, οι οποίοι δυσκολεύονται στη μάθηση/ κατάκτηση των δεξιοτήτων, που απαιτούν κινητικό συντονισμό. 
Συχνά συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα, διαταραχές στη γλώσσα, συναισθηματικές και   διαταραχές συμπεριφοράς.
Τα δυσπραξικά άτομα, παιδιά και ενήλικες, έχουν δυσκολία να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν μια πράξη. Δηλαδή, δυσκολεύονται να αναλύουν αισθητηριακές πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους και να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα ώστε να επιλέξουν το επιθυμητό πλάνο δράσης και να ορίσουν μια αλληλουχία κινήσεων για να πραγματοποιήσουν μια πράξη.
Σύμφωνα με τον R. Davis η δυσπραξία οφείλεται στον ακατάλληλο φυσικό προσανατολισμό.«Η δυσπραξία συμβαίνει όταν ο φυσικός προσανατολισμός ενός ατόμου βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση. Ο συνήθης προσανατολισμός τους βρίσκεται κάπου μπροστά από το σώμα και κάτω από την οπτική γωνία. Αυτός ο προσανατολισμός θα παράγει τα κλασικά συμπτώματα της μικτής ημισφαιρικής κυριαρχίας του εγκεφάλου, όπως σύγχυση αριστεράς-δεξιάς πλευράς.»…..«Συνήθως δυσκολεύονται να περάσουν τον κεντρικό άξονα του σώματός τους με το χέρι ή το πόδι. Αυτή η δυσκολία επηρεάζει την οπτική αντίληψή τους, διότι και τα μάτια τους δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα πράγματα που βρίσκονται πέραν του κεντρικού άξονα. Επιπρόσθετα επηρεάζεται και η ακουστική αντίληψη, με αποτέλεσμα να ακούνε τους ήχους αλλοιωμένους (πιο χαμηλούς ή πιο δυνατούς), να δυσκολεύονται να μιλήσουν με ροή (μπορεί να τραυλίζουν) ή να κατανοούν την ομιλία ή την συζήτηση άλλων ανθρώπων.»

Αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με:

Συνήθως έχουν:
 • Κακή ισορροπία
 • Δυσκολία στην κίνηση των ματιών, κινούν ολόκληρο το κεφάλι αντί μόνο τα μάτια
 • Δυσκολίες στο περπάτημα, στα πηδηματάκια με το ένα πόδι, στα άλματα, στο πιάσιμο και πέταγμα της μπάλας, στη χρήση του ποδηλάτου
 • Δυσκολία στο να ξεχωρίζουν το δεξί - αριστερό χέρι
 • Δυσκολία στη χρήση της ομιλούμενης γλώσσας
 • Δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας
 • Φτωχή αίσθηση του προσανατολισμού 
 • Δυσκολίες συντονισμού ή αδεξιότητα 
 • Δυσκολία με τη διαχείριση του χρόνου 
 • Κακή γραφή 
 • Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν μια εργασία από άλλους
 • Δυσκολία στον προγραμματισμό και την οργάνωση

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

1. Αγωγή Προσανατολισμού Davis®
Ο Προσανατολισμός του Davis, όπως περιγράφεται στην σελίδα για την Δυσλεξία , έχει μεγάλο όφελος για το δυσπραξικό άτομο. Το βοηθά να διορθώνει τις διαστρεβλώσεις της αντίληψής του και να αποκτά ακριβή αντίληψη του περιβάλλοντός του.

2. Ιδανική Ρύθμιση και Ασκήσεις με ειδικές μπάλες «Koosh Balls» 
Είναι ασκήσεις οι οποίες βοηθούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας, στην εξάσκηση του συντονισμού χεριών/ματιών, και γενικότερα στην ενδυνάμωση των κινητικών δεξιοτήτων.


Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της ισορροπίας, βελτίωση της οπτικής - ακουστικής αντίληψης, μπορούν να ανταπεξέλθουν στον σχεδιασμό και πραγματοποίησης μιας πράξης. 

Εμπειρία

Μητέρα του Γιώργου (10 ετών) Απόσπασμα από το blog  
"... Το παιδί έχει αλλάξει εντελώς. Δεν είναι μόνο η πρόοδος στο σχολείο. Είναι και οι ικανότητες οι σωματικές, είναι και ο χαρακτήρας. Έχει πλέον τρομερή αυτοπεποίθηση, τα καταφέρνει καλύτερα στη γυμναστική, στο ποδήλατο, σε λεπτοδουλειές. Δε βαριέται τόσο τα μαθήματα, διαβάζει εντελώς μόνος χωρίς να ξεχνάει τα μισά. Ευχαριστιέται την ανάγνωση (αυτό τον καιρό διαβάζει το Έραγκον). Δεν καθυστερεί, δεν έχουμε φωνές, δε θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που χρειάστηκε να του πούμε και 10 φορές πριν συνειδητοποιήσει τι του λέμε και το κάνει). Δεν χάνεται στον κόσμο του. Αυτό και μόνο μου φαίνεται απίστευτο..."

ΠΗΓΕΣ
Ντέιβις Ντ. Ρόναλντ, Advanced Davis Methods Workshop manual, Copyright 1995, 2005 by Davis Dyslexia Association International. Allrightsreserved. Rev. 11-05. P-5.8

Τι είναι η Δυσγραφία;

Η Δυσγραφία αφορά στην δυσκολία των δυσλεξικών ατόμων να γράψουν σωστά ή η γραφή τους να είναι ευανάγνωστη.
Οι πιθανές αιτίες, που μπορούν να προκαλέσουν την διαταραχή της δυσγραφίας, εφόσον δεν υπάρχουν εγκεφαλικές ή σωματικές βλάβες, σύμφωνα με τον R. Davis είναι οι εξής:
 • Σκόπιμα κακή γραφή, προς κάλυψη μιας άλλης έλλειψης π.χ. κακής ορθογραφίας
 • Ανεπαρκείς οδηγίες ή απουσία οδηγιών: πώς να κρατάει το μολύβι για να γράφει
 • Αποπροσανατολισμός
 • Πολλαπλές νοητές εικόνεςτων γραμμάτων 
 • Ακατάλληλος φυσικός προσανατολισμός (δυσπραξία)

Αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με:

Ορισμένα από τα συμπτώματα είναι:
 • Γράφει (πολύ) άσχημα γράμματα
 • Πιάνει πολύ αδέξια το μολύβι
 • Δεν γράφει στην ευθεία της σελίδας ακόμη και όταν υπάρχει γραμμή
 • Το μέγεθος των γραμμάτων είναι διαφορετικό ακόμη και στην ίδια λέξη
 • Χρησιμοποιεί κεφαλαία και πεζά γράμματα στην ίδια λέξη (μοΛΥβι).
 • Δυσκολεύεται να γράψει ανάμεσα στα περιθώρια της σελίδας
 • Δεν κρατά τις ίδιες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων
 • Κακή στάση του σώματος και κόπωση μετά από λίγη ώρα.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Ανάλογα με την αιτία (βλ. πιο πάνω «αιτίες δυσγραφίας») ακολουθούμε το κατάλληλο πρόγραμμα αντιμετώπισης της δυσγραφίας. Πρόκειται για συγκεκριμένες ειδικές ασκήσεις γραφής, που έχουν ως στόχο, να βρούμε και να εξαλείψουμε τους λόγους που προκαλούν τα συμπτώματα της δυσγραφίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η διόρθωση της γραφο-κινητικής αντίληψης και η βελτίωση της δεξιότητας της γραφής.

Αντιγραφή κειμένου πριν το πρόγραμμα.
Χρονική διάρκεια 20-25 λεπτά.

img

Αντιγραφή και έλεγχος του ιδίου κειμένου μετά το εντατικό πρόγραμμα.
Χρονική διάρκεια 16 λεπτά.

img

Εμπειρία

Γιάννης (9 ετών)

«κα Θεανώ, σας γράφω να σας πω τα νέα!

Από τότε που κάναμε το πρόγραμμα μαζί, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Η δασκάλα μου μόλις είδε τα γράμματά μου ξετρελάθηκε, είπε: «Γιάννη, αυτά είναι τα δικά σου γράμματα;» και εγώ είπα «Ναι, κυρία, δικά μου είναι!». Για πρώτη φορά αισθάνθηκα στο σχολείο πολύ ωραία, που κατάφερα να μου πουν μπράβο! Η συγκέντρωσή μου βελτιώθηκε και αυτή, τώρα όταν χάνομαι το καταλαβαίνω και γυρνάω αμέσως πίσω. Έτσι  όταν διαβάζω και είμαι συγκεντρωμένος δεν κολλάω, δεν συλλαβίζω και σιγά-σιγά καταλαβαίνω τι διαβάζω και μαντέψτε: τα θυμάμαι κιόλας όλα!!! Σήμερα, διάβασα Ιστορία και είπα το μάθημα απέξω, όπως τα έλεγε το βιβλίο. Και το διάβασα ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και όχι 5 όπως τότε. Να σας πω ότι όσες λέξεις έχω κάνει κυριαρχία, τις έχω μάθει για πάντα! Θα τις κάνω όλες!

Α! κατάφερα να λύσω διαίρεση μόνος μου χωρίς να με βοηθήσει η δασκάλα μου και πολλαπλασιασμό με τριψήφιο!!! Και όλα σωστά, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ;

Δεν με έχει δει έτσι κανένας! Θα σας τα πω και από κοντά.»

ΠΗΓΕΣ
Ντέιβις Ντ. Ρόναλντ, Advanced Davis Methods Workshop manual, Copyright 1995, 2005 by Davis Dyslexia Association International. Allrightsreserved. Rev. 11-05. P-5.8

Ντέιβις Ντ. Ρόναλντ,  Το Χάρισμα της Δυσλεξίας. Εκδ. Καστανιώτη Α.Ε. Αθήνα 1998