img

Καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα, ο συμμετέχων έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί και να κατανοήσει πώς μπορεί να επιτυγχάνει τους στόχους του,ώστε να προωθήσει την προσωπική του ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα παραδίδεται ατομικά ακολουθώντας τον προτιμώμενο ρυθμό του κάθε συμμετέχοντα, προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα«Θεμελιώδεις Έννοιες Ζωής Davis℠»

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κάθε άτομο που θέλει να εξερευνήσει τους μηχανισμούς που αποτελούν το κίνητρο και την υπευθυνότητα.

Άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τις εκτελεστικές λειτουργίες, θα βρουν αυτό το πρόγραμμα ιδιαίτερα ευεργετικό και ωφέλιμο.

Τι εμπεριέχει το πρόγραμμα«Θεμελιώδεις Έννοιες Ζωής Davis℠»

Βήμα 1: Στρατηγικές και εργαλεία αυτορρύθμισης

Είναι ένα σύνολο στρατηγικών αυτορρύθμισης που εύκολα μπορεί να μάθει και να εφαρμόσει ο συμμετέχων (και ένα άτομο υποστήριξης, εάν είναι απαραίτητο). Περιλαμβάνουν:

Ακουστικός προσανατολισμός: ο συμμετέχων ακούει μέσω ακουστικών έναν ειδικά κατασκευασμένο ήχο με στόχο να αναπτύξει ακριβή, σταθερή αντίληψη του περιβάλλοντος και την ικανότητα της εστίασης της προσοχής με ήρεμο τρόπο. Μπορεί να τον ακούει καθημερινά στο σπίτι, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριών του προγράμματος, εάν κριθεί απαραίτητο. 

Απελευθέρωση της Έντασης: ένα εργαλείο που βασίζεται στην χαλάρωση, για την ανακούφιση της έντασης και για τη διαχείριση των επιπέδων άγχους.

Ρυθμιστής της Ενέργειας:  ένα νοητό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιπέδων ενέργειας του σώματος και τη διατήρηση της σχέσης με άλλους ανθρώπους.

Ρύθμιση ακουστικού προσανατολισμού: εδραιώνει την αίσθηση της εστίασης της προσοχής, που καθορίζεται από τον ακουστικό προσανατολισμό και επιτρέπει στον ενήλικα να επιτυγχάνει και να διατηρεί την προσοχή του χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον ήχο του ακουστικού προσανατολισμού.

Ασκήσεις KooshBalls: ένας διασκεδαστικός, διαδραστικός τρόπος εξάσκησης στη διατήρηση της προσοχής, ενισχύοντας παράλληλα τις νευρικές οδούς και βελτιώνοντας την ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων. 

Βήμα 2: Θεμελιώδεις Έννοιες ζωής Davis

Σε αυτό το στάδιο διερευνούμε αναλυτικά τις παρακάτω θεμελιώδεις έννοιες ζωής: 

∗Εαυτός, ∗Αλλαγή, ∗Συνέπεια, ∗Πριν-μετά, ∗Αιτία-αποτέλεσμα, ∗Χρόνος, ∗Ακολουθία, ∗Τάξη-αταξία

∗Συνεχίζω, ∗Επιβιώνω, ∗Αντίληψη, ∗Σκέψη, ∗Εμπειρία

∗Ενέργεια, ∗Δύναμη, ∗Συναίσθημα, ∗Θέληση, ∗Ανάγκη, ∗Πρόθεση

∗Κίνητρο, ∗Ικανότητα, ∗Ελεγχος, ∗Υπευθυνότητα.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εμπέδωσης αυτής της μάθησης είναι μέσω της εμπειρίας. Αφού δημιουργηθεί κάθε έννοια με την πλαστελίνη, εξερευνούμε μαζί με τον συμμετέχοντα την έννοια αυτή στον πραγματικό κόσμο.Ο στόχος είναι να αποκτήσει πολλές και ποικίλες εμπειρίες για το πώς υπάρχει η έννοια αυτή στο καθημερινό περιβάλλον του.

Αυτές οι εμπειρίες είναι απαραίτητες, καθώς επιτρέπουν στον συμμετέχοντα να ενσωματώσει την έννοια στη δική του ταυτότητα και να δημιουργήσει ένα εσωτερικό «σύστημα αρχειοθέτησης» που παρέχει τα θεμέλια για τη μελλοντική σκέψη και συμπεριφορά.

Η φυσική αλληλεπίδραση με αυτές τις έννοιες στο περιβάλλον διευκολύνει την βαθύτερη κατανόηση αυτών των μαθημάτων ζωής. Επιτρέπει επίσης στον συμμετέχοντα να μεταφέρει την κατανόησή του σε καταστάσεις μέσα στην καθημερινή του ζωή, η οποία αναπτύσσει τις ικανότητες των εκτελεστικών λειτουργιών του.

Βήμα 3: Εφαρμογή ουσιαστικής αλλαγής

Αυτό το στάδιο του προγράμματος επικεντρώνεται στη βοήθεια του ατόμου να εφαρμόσει τις έννοιες στη ζωή του ώστε να δημιουργήσει ουσιαστική αλλαγή. 

Οι επιθυμητές αλλαγές θα εξαρτηθούν από τις συγκεκριμένες ανάγκες, την ικανότητα και την κατάσταση κάθε ατόμου.

Καθιέρωση τάξης στο φυσικό περιβάλλον
Μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τις έννοιες για τη δημιουργία, τον προσδιορισμό και την διατήρηση της τάξης.

Δημιουργία νέων συμπεριφορών
Εξερεύνηση συμπεριφορών που είχαν αρνητικές συνέπειες και χρήση των διδαγμένων εννοιών για τη δημιουργία πιο θετικών αποτελεσμάτων και στρατηγικών.

Ανάπτυξη της υπευθυνότητας 
Εντοπισμός του κατά πόσον αυτές οι έννοιες της ζωής μπορεί να εκλείπουν εντελώς ή να είναι εν μέρει μόνο ενσωματωμένες στη ζωή του συμμετέχοντα και εκμάθηση μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της υπευθυνότητας εφαρμόζοντας αυτές τις νέες γνώσεις σε πραγματικές καταστάσεις.

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκτελεστικών λειτουργιών
Ανάπτυξη και ενσωμάτωση των βασικών εννοιών για τη βελτίωση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης.

Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης
Εξερεύνηση εννοιών που δημιουργούν τα θεμέλια για θετικές, υγιείς σχέσεις και συμπεριφορές με τους άλλους ανθρώπους.

img

img

img

img


Αναμενόμενα αποτελέσματα


Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα έχουν παρατηρήσει θετικές  αλλαγές, όπως:

 • αυξημένη αυτογνωσία
 • καλύτερη διαχείριση του άγχους
 • αυξημένη ικανότητα εστίασης για χρονικά διαστήματα
 • ικανότητα να παρακολουθεί και να αυτορρυθμίζει τα επίπεδα ενέργειας
 • βελτιωμένη ικανότητα ακρόασης και λήψης όσων λέγονται
 • μεγαλύτερη επίγνωση για τη σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος
 • βελτιωμένη διαχείριση χρόνου
 • καλύτερη οργάνωση και ικανότητα ολοκλήρωσης εργασιών
 • ικανότητα δημιουργίας τάξης στο περιβάλλον και στην καθημερινή τους ζωή
 • συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει το συναίσθημα στο κίνητρο
 • την ικανότητα εφαρμογής ενός πλαισίου για την καθιέρωση υπευθυνότητας
 • αναγνώριση διαφορετικών τύπων σχέσεων και τι συνιστά αποδεκτή συμπεριφορά μέσα σε αυτές, και
 • η βελτιωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων με βάση το σωστό ή το λάθος για τον Εαυτό.

Ποιες είναι οι επιλογές πρόσβασης σε αυτό το πρόγραμμα; 


Κάθε άτομο έχει μοναδικές ανάγκες. Έχουμε αναπτύξει μια ποικιλία επιλογών παράδοσης του προγράμματος, ώστε να μπορείτε να βρείτεκαι να διαλέξετε την καλύτερη λύση, που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Επιλογή #1
Παραδίδουμε το πρόγραμμα απ’ ευθείας στον συμμετέχοντα, ενώ συγχρόνως καθοδηγούμε τον βοηθό του πώς να ενισχύσει τη μάθηση στο σπίτι, στο σχολείο, ή στην εργασία.

Επιλογή # 2
Παραδίδουμε το αρχικό μέρος του προγράμματος απ’ ευθείας στον συμμετέχοντα, και καθοδηγούμετον βοηθό στο υπόλοιπο μέρος του προγράμματος για να το συνεχίσει στο σπίτι.

Εμπειρίες


"Όταν ξέρεις τι είναι αυτό που σου συμβαίνει, δεν σε πανικοβάλλει ένας αποπροσανατολισμός.

Πολλές από τις έννοιες αυτές είναι μικρά φωτάκια, μικρές ανακαλύψεις, που μου δίνουν τις εξηγήσεις και συμπληρώνουν κάποια κενά για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση, είναι στιγμές «αχά!». Κατάφερα να μην φοβάμαι τις έννοιες αυτές, και να μπορώ να αναλύω τις καταστάσεις, που μου δημιουργούσαν άγχος και αυτό δεν με βοηθούσε στην επιβίωση.

Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που έκανα το πρόγραμμα, γιατί είναι σαν να ξαναέρχεται η ομορφιά της ζωής! Το πρόγραμμα Davis με βοηθάει να βλέπω πιο καθαρά και πιο απλά τα πράγματα και έτσι αναπνέω, δεν αγχώνομαι!"

Χριστίνα (27 ετών)

ΠΗΓΕΣ

Το κείμενο και οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν με άδεια του Ron Davis Autism Foundation.

rdautismfoundation.org