img

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα «Προσέγγιση στον Αυτισμό Davis®»;

Κάθε αυτιστικό άτομο ηλικίας οκτώ (8) ετών και άνω, που έχει λεκτική επικοινωνία (δηλαδή μπορεί να καταλάβει, τι λέγεται), μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα.
Εάν ένα άτομο δεν έχει λεκτική επικοινωνία, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε με το πρόγραμμα «Βασικά Βήματα στον Αυτισμό Davis®».  

Τι εμπεριέχει το πρόγραμμα «Προσέγγιση στον Αυτισμό Davis®»;

Είναι ένα πρόγραμμα τριών βημάτων.

Βήμα 1 – Αυτορρύθμιση /Εξατομίκευση

Με την Αυτορρύθμιση βοηθούμε το άτομο να γίνει περισσότερο παρόν στον κόσμο, να αναπτύξει ακριβή αντίληψη, την ικανότητα να ρυθμίζει την προσοχή του, το άγχος και τα επίπεδα της σωματικής του ενέργειας. 
Το βοηθούμε να προσανατολίζεται σε σχέση με την πραγματικότητα. 

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

Ακουστικός προσανατολισμός: το άτομο ακούει έναν ειδικά κατασκευασμένο ήχο μέσω ακουστικών, για να τον βοηθήσει να αναπτύξει ακριβείς, σταθερές αντιλήψεις και να κατανοήσει, ότι είναι ξεχωριστός από τους άλλους. Αυτή η τεχνική μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα ενός ατόμου να διατηρεί την προσοχή του με ηρεμία. 

Απελευθέρωση της Έντασης: μια απλή, αποτελεσματική τεχνική που δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να διαχειριστεί τα επίπεδα άγχους, έντονης ανησυχίας και αγωνίας.

Ρυθμιστής Ενέργειας: μια τεχνική που επιτρέπει στο άτομο να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα επίπεδα της σωματικής του ενέργειας ανάλογα με οποιαδήποτε κατάσταση.

Εξατομίκευση είναι αυτό που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας, όταν το παιδί αντιλαμβάνεται, ότι είναι ένα ξεχωριστό άτομο με διαφορετικές απόψεις και συναισθήματα από εκείνα των άλλων ανθρώπων. Συνήθως αυτό συμβαίνει γύρω στην ηλικία των δύο (2) ετών.

Τα άτομα με αυτισμό φαίνεται να αδυνατούν να ολοκληρώσουν αυτό το βήμα στην ανάπτυξη. 
Χρησιμοποιώντας πλαστελίνη-πηλό, το άτομο δημιουργεί ένα μοντέλο που εκπροσωπεί τον εαυτό του (Εαυτός). Αυτό το μοντέλο του Εαυτού χρησιμοποιείται σε κάθε μέρος του προγράμματος που ακολουθεί, για να επιτρέψει την αληθινή κατανόηση του πώς μπορεί να εμπλακεί ο Εαυτός σε όλες τις Θεμελιώδεις Έννοιες της Ζωής.

Βήμα 2 - Νέα Θεμέλια / Ανάπτυξη της Ταυτότητας  

Η ανάπτυξη της ταυτότητας αφορά τη μάθηση, που λαμβάνει χώρα καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες τους θεμελιώδεις έννοιες, που τους βοηθούν να κατανοήσουν, πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς οι ίδιοι χρησιμοποιούν αυτές τις έννοιες στην καθημερινότητά τους.
 • αλλαγή, συνέπεια, αιτία - αποτέλεσμα, πριν - μετά, χρόνος, σειρά, τάξη - αταξία
 • συνεχίζω, επιβιώνω, αντίληψη, σκέψη, εμπειρία
 • ενέργεια, δύναμη, συναίσθημα, θέληση, ανάγκη, πρόθεση
 • κίνητρο, ικανότητα, έλεγχος, υπευθυνότητα.
Κάθε έννοια εισάγεται με τη δημιουργία ενός μοντέλου από πηλό - πλαστελίνη.
Στην συνέχεια την διερευνούμε στο περιβάλλον, στον πραγματικό κόσμο, όπου αναζητώντας την έννοια μέσα σε πραγματικά παραδείγματα βοηθούμε το αυτιστικό άτομο να την κατανοήσει και να την βιώσει. Αυτές οι διερευνητικές εμπειρίες είναι απαραίτητες για να επιτρέψουν στο άτομο να ενοποιήσει και να ενσωματώσει την έννοια στον εαυτό του. 

img

img

Όταν μια έννοια έχει ενσωματωθεί πλήρως, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη, εφόσον έχουμε δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τις νέες γνώσεις.

Τα Νέα Θεμέλια περιλαμβάνουν επίσης ένα σύνολο απλών, ισχυρών ασκήσεων που επιτρέπουν στο άτομο να:

 • Βάλει τάξη στο φυσικό περιβάλλον
μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τις έννοιες προκειμένου να ορίσει, να εγκαθιδρύσει,να δημιουργήσει και να διατηρήσει την τάξη.
 • Δημιουργεί νέες συμπεριφορές
εξετάζοντας συμπεριφορές που είχαν αρνητικές συνέπειες και, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω έννοιες, μαθαίνει πώς να χρησιμοποιήσει νέες στρατηγικές ώστε να δημιουργήσει νέα, θετικά αποτελέσματα.
 • Αναπτύξει την αίσθηση της ευθύνης
μαθαίνει πώς να αναλάβει την υπευθυνότητα, εφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις έννοιες της ζωής σε πραγματικές καταστάσεις.
Βήμα 3 – Δημιουργώντας Γέφυρες /  Κοινωνική ένταξη

Η κοινωνική ένταξη είναι ο τελευταίος τομέας που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Μόλις το αυτιστικό άτομο έχει την αίσθηση της θέσης του στον κόσμο, τότε είναι έτοιμο να ξεκινήσει την διερεύνηση και την κατανόηση της λειτουργίας των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και την εκμάθηση του πώς μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο. 

Αντί να κάνουμε το άτομο να μάθει ένα σύνολο κοινωνικών δεξιοτήτων, συνεργαζόμαστε μαζί του για να διερευνήσουμε διαφορετικές κατηγορίες σχέσεων και σχετικών συμπεριφορών που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε κοινωνική κατάσταση που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.

Και πάλι οι έννοιες αυτές διερευνώνται μέσα από τη δημιουργία μοντέλων από πηλό-πλαστελίνη, που ακολουθούνται από την βιωματική τους εμπειρία στον πραγματικό κόσμο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αυτιστικά άτομα που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα έχουν βιώσει πάρα πολλές θετικές αλλαγές, που θα θέλαμε να τις αναφέρουμε:

 • Λιγότερο άγχος
 • Καλύτερη αίσθηση του εαυτού
 • Μειωμένα συμπτώματα υπερφόρτωσης των αισθήσεων
 • Μειωμένη ή λιγότερο έντονη συναισθηματική κατάρρευση
 • Μεγαλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης της αλλαγής
 • Πιο πρόθυμα να δοκιμάσουν νέα πράγματα
 • Μεγαλύτερη ικανότητα να προκαλέσουν μια αλλαγή στη ζωή τους
 • Αυξημένη ικανότητα συμμετοχής σε καθημερινές δραστηριότητες και δημιουργία τάξης στη ζωή τους
 • Καλύτερες διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Χαμηλότερο κοινωνικό άγχος
 • Περισσότερο ικανά να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σχέσεις με τους άλλους

Ποιες είναι οι επιλογές πρόσβασης σε αυτό το πρόγραμμα;

Κάθε άτομο έχει μοναδικές ανάγκες. Έχουμε αναπτύξει μια ποικιλία επιλογών παράδοσης του προγράμματος, ώστε να μπορείτε να βρείτε και να διαλέξετε την καλύτερη λύση, που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Επιλογή #1 

Παραδίδουμε το πρόγραμμα απ’ ευθείας στο αυτιστικό άτομο, ενώ συγχρόνως καθοδηγούμε τον φροντιστή του (το άτομο που υποστηρίζει τον αυτιστικό) πώς να ενισχύσει τη μάθηση στο σπίτι, στο σχολείο, ή στην εργασία.

Επιλογή # 2 

Παραδίδουμε το αρχικό μέρος του προγράμματος απ’ ευθείας στο αυτιστικό άτομο, και καθοδηγούμε τον φροντιστή του (το άτομο που υποστηρίζει τον αυτιστικό) στο υπόλοιπο μέρος του προγράμματος για να το συνεχίσει στο σπίτι.

Επιλογή # 3

Εάν το αυτιστικό άτομο δεν είναι σε θέση να συνεργαστεί απευθείας μαζί μας, μπορούμε να καθοδηγήσουμε ένα  μέλος της οικογένειας,  για να εργαστεί με το αγαπημένο του άτομο στο σπίτι.

Εμπειρίες

"Είμαστε πολύ τυχεροί που συναντήσαμε στο δρόμο μας την κυρία Θεανώ! Η εξαιρετική αυτή παιδαγωγός, με την τρυφερότητα, την αγάπη, την ενσυναίσθηση και την εφαρμογή της μεθόδου Davis, προσπάθησε να ξετυλίξει το κουβάρι του μυαλού του γιου μας Αλέξανδρου ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Και το κατάφερε με μεγάλη επιτυχία.

Στο χώρο της, ο Αλέξανδρος περνούσε πάντα υπέροχα, καθώς το μάθημα συνδυαζόταν με παιχνίδι και κατασκευές. Μέσα από τα μαθήματα έμαθε πρώτα απ’ όλα να διακρίνει τον εαυτό του (το εγώ)  σε σχέση με τους άλλους και γνώρισε και κατανόησε βασικές έννοιες σε σχέση με το πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς χτίζονται οι κοινωνικές σχέσεις.

Συνέλαβε την έννοια της αλλαγής και έμαθε να διαχειρίζεται με λιγότερο άγχος κάθε νέα αλλαγή. Κατάφερε να εκφράζει καλύτερα τις ανάγκες και τα συναισθήματά του και να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων. Τέλος, με τη χρήση ήχων και ασκήσεων ισορροπίας βελτιώθηκε σημαντικά ο βαθμός συγκέντρωσής του. Σε κάθε μικρό επίτευγμα του Αλέξανδρου, δεν έλειπε και η επιβράβευση από μεριάς της κυρίας Θεανούς, που του δώριζε αυτοκινητάκια, στα οποία ο γιος μας έχει μεγάλη αδυναμία.

Το αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής της μεθόδου Davis στον Αλέξανδρο αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητά του που έχει γίνει πολύ λειτουργική και σχεδόν λειτουργεί αυτόνομα. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί με αρκετά μεγάλη συγκέντρωση τα μαθήματα στο γυμνάσιο και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου σε ικανοποιητικό βαθμό.

Κυρία Θεανώ, είστε αξιοθαύμαστη. Καλή δύναμη στο δύσκολο δρόμο που έχετε επιλέξει, αυτόν της διαπαιδαγώγησης των παιδιών με ιδιαιτερότητες. Είμαστε σίγουροι, πως ό,τι προσφέρετε σαν σπόρο σε αυτά τα παιδιά, θα φυτρώσει και θα ψηλώσει μέσα τους!" 

Γονείς του Α. (13 ετών)

ΠΗΓΕΣ

Το κείμενο και οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν με άδεια του Ron Davis Autism Foundation.